Interrail Aandachtspunten

Reserveringen
Bij de Treinreiswinkel is het mogelijk onbeperkt te reserveren, alleen in combinatie met de aanschaf van een InterRail pas. De reis kan ook open worden gelaten, bij het loket kunnen nog reserveringen worden gemaakt. Voor reserveringen die ter plekke aan het loket niet lukken of mogelijk zijn is de Treinreiswinkel niet aansprakelijk.

Reisdagen
Op een kaart met een beperkt aantal reisdagen vult men op de kaart zelf de reisdagen in. Op de ruimte onderaan de omslag om de kaart heen dienen alle treinen te worden opgeschreven. Vul de dagen en treinen niet al van tevoren in. Als het reisschema verandert, moet er worden gestreept en aangepast en kunnen conducteurs denken dat er wordt ‘gefraudeerd’. Een reisdag met de Interrail pas duurt 24 uur, van middernacht tot middernacht (van 00:00 tot 24:00 uur). Op elke reisdag kan men zo veel treinen nemen als gewenst. Het is de eigen verantwoordelijkheid te controleren of alle reizen binnen de geldigheid van de InterRail pas passen.

Nachttreinen
Op de InterRail pas noteert men de dag van vertrek op het moment van instappen. Deze reis dient wel in zijn geheel (vertrek- en aankomstdatum) binnen de geldigheidsdata van de InterRail pas te vallen.

Interrail en eigen land
Sinds 2016 is de InterRail Global Pass in het land waar men woonachtig is geldig voor één heenreis en één terugreis vanaf het opstapstation in Nederland naar de grens. Bij een One Country pas geldt dit niet.

Landen
Met de InterRail pas kan in 33 Europese landen worden gereisd. Op een aantal particuliere spoorlijnen (zoals in Zwitserland) is de pas niet geldig of geeft korting. De pas geeft ook korting op een aantal boot- en busverbindingen.

Interrail boeken

De InterRail pas kan tot de dag van vertrek worden geboekt. Er is geen pasfoto nodig, wel de gegevens zoals die op het paspoort of de identiteitskaart staan vermeld.


Reisdocument

Op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te zien voor welke landen de identiteitskaart geldig is.

Wijzigingen en/of annuleren
Wijzigingsvoorwaarden InterRail Pass: tot dag voor ingangsdatum € 27 per pas, mits er nog geen dagen zijn ingevuld. Annuleringsvoorwaarden InterRail Pass: tot dag voor ingangsdatum 25% van ticketbedrag. Vanaf dag van ingangsdatum geen restitutie mogelijk. Wijziging van InterRail PROMO Pass na boeking is niet mogelijk. Annuleringsvoorwaarden Interrail PROMO Pass: 100% kosten, oftewel geen restitutie mogelijk. Eenmaal gemaakte reserveringen kunnen niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Tijdens de reis kunnen door de Treinreiswinkel geen reserveringen worden bijgeboekt of veranderd, dat kan alleen ter plaatse. Niet gebruikte reserveringen worden niet teruggenomen en niet gerestitueerd.

Stationspoortjes
Met de barcode op de InterRail omslag zijn de stationspoortjes in Nederland te openen.

Visum Turkije
Vanaf 10 april 2014 kan er aan de grens ter plekke geen visum meer gekocht worden voor Turkije. Dit kan enkel nog maar vooraf via www.evisumturkije.nl

InterRail Railplanner App
De InterRail Railplanner App is een tool waarmee je altijd en overal treininformatie kunt opzoeken. De App werkt offline. De App is gratis te downloaden voor Android en iPhone.