Reis- en boekingsvoorwaarden

Treinreiswinkel is aangesloten bij de Vereniging van ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. De ANVR-boekingsvoorwaarden zijn op alle boekingen van toepassing.


SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden

Treinreiswinkel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.  De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.SGRZ- deelnemer

Treinreiswinkel is deelnemer van SGRZ onder nummer 17.078. De garantie van SGRZ geldt voor door haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf. Het SGRZ certificaat geeft uitsluitend recht op uitkering indien ook wordt voldaan aan het gestelde in artikelen 3 en 5 van de garantieregeling. In geval van financieel onvermogen van de op het certificaat genoemde deelnemer, kunt u contact opnemen met SGRZ.Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. U kunt de voorwaarden vinden op de website van het calamiteitenfonds


Vervoersvoorwaarden
Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van deze vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via ANVRWet bescherming persoonsgegevens
Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u als klant hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.


Boeking

Dat kan in de Treinreiswinkel in Amsterdam en Leiden, via website of 071-5137008


Voorboeking

Treinreizen kunnen vaak pas 2 of 3 maanden voor vertrek ingeboekt worden. Daarom raden we voorboekingen sterk aan. Wij houden alle data in de gaten. Op het vroegst mogelijke moment boeken we de reserveringen in. Zodra de complete reis geboekt is, ontvangt u van ons de definitieve bevestiging.
Indien de totale ticketprijs 10 % of hoger is dan het offertetarief dan is het mogelijk binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur kosteloos te annuleren of wijzigen.Administratiekosten
Naast eventuele administratiekosten van de touroperator rekent de Treinreiswinkel voor administratie- en communicatiekosten € 9,50 per persoon, met een maximum van € 19 per boeking.


Betaling

Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in de brochure en op de website in euro. Betalen in de Treinreiswinkel kan via pin of creditcard (dus niet contant). Bij boekingen via de website en telefoon kan telefonisch per creditcard (Visa en Eurocard Masterdcard) worden betaald. Houd rekening met een creditcardtoeslag bij zakelijke creditcards en creditcards niet in EU land uitgegeven. Bij boekingen meer dan 7 weken voor vertrek wordt een factuur thuisgestuurd. Aan- en restbetaling gaan dan per bankoverschrijving.


Annuleren / Wijzigen
De kosten van wijzigen en annuleren staan op de boekingsbevestiging vermeld. Indien u de reis wilt annuleren kunt u dit per mail, telefonisch of bij ons in de winkel doorgeven. Indien u per mail wilt annuleren, dient u er rekening mee te houden dat uw mail tijdens kantooruren in behandeling wordt genomen, ofwel dat moment van annuleren het eerstvolgende openingstijdstip is. (Voorbeeld, indien u 's avonds een email ter annulering verstuurt, wordt de annulering de volgende werkdag behandeld en geldt die datum als annuleringsdatum)


Treinrondreizen

Wanneer een accommodatie van een treinrondreis is volgeboekt bieden we een gelijkwaardig alternatief aan.


Reisbescheiden

Na ontvangst betaling of circa 7 dagen voor vertrek (afhankelijk van type reis, staat op boekingsbevestiging vermeld) worden de reisbescheiden naar het huisadres gestuurd. Bij last minute boekingen binnen 7 dagen voor vertrek in overleg.


Reisdocumenten
Denk aan geldige reisdocumenten! Voor problemen ontstaan door niet volledige reisdocumenten is Treinreiswinkel niet aansprakelijk.


Controle treintickets en reisschema
Controleer uw treintickets en reisschema voor vertrek op volledigheid. Alhoewel wij alle geboekte reizen checken voordat wij de reisbescheiden versturen, kan het toch gebeuren dat een ticket of reservering ontbreekt. Controleer ook of uw tickets en reserveringen corresponderen met het bijgevoegde reisschema. Informeer (kort) voor vertrek over eventuele gewijzigde vertrektijden en perronnummers en over eventuele werkzaamheden aan het spoor of stakingen via https://www.nsinternational.nl/nl/actuele-reisinformatie of app. Neem bij twijfel contact met ons op.


Wijziging aanbod / Vergissingen
Houd rekening met tussentijdse wijzigingen. Kennelijke fouten en vergissingen binden de Treinreiswinkel niet.


Extra reiskosten

Voor extra reiskosten die ontstaan tijdens een reis als gevolg van treinuitval, stakingen, extreme weersomstandigheden en andere overmachtssituaties is de Treinreiswinkel niet aansprakelijk. Wij adviseren u om vooraf aan uw reis een reisverzekering af te sluiten.


Toegangspoortjes

Deze zijn te openen met de QR-code op het NS ticket of op het DB ticket (zie onder notes). Openen kan alleen bij een speciaal toegangspoortje te herkennen aan het glasplaatje. Bij Interrail staat de QR-code achter op de omslaghoes.
Geld terug bij vertraging door treinuitval, staking of andere overmacht situaties
Tijdens een internationale treinreis is bij een vertraging van min. 60 min. vanwege treinuitval, stakingen of andere overmacht situaties eventueel een compensatie van toepassing. Deze compensatie dient u zelf rechtstreeks bij de spoorwegmaatschappij aan te vragen middels speciale formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij het loket of via internet. Of u bij de Nederlandse, Duitse of Franse spoorwegen uw vertragingsvergoeding aanvraagt, hangt af van het ticket waarop u gereisd heeft. Op uw ticket staat vermeld welke spoorwegmaatschappij het ticket via de Treinreiswinkel heeft afgegeven. Let op: reist u met tickets waarop geen tarief staat vermeld (zgn. RIT tickets), dan geldt ook dat u deze tickets bij vertraging kunt opsturen (ook zonder tarief!). Voor deze tickets geldt een vaste vergoeding: € 10 ( 2e kl.) en € 15 ( 1e kl.).
    *DB tickets: zie www.fahrgastrechte.info  Hier vindt u het Fahrgastrechte Formular online. Originele tickets meesturen.
    *NS tickets: www.nsinternational.nl vervolgens naar Op reis en dan na-de-reis/compensatie-bij-vertragingen. Hier vindt u het formulier geld terug aanvragen. Originele tickets meesturen.
    *SNCF tickets: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar Service Relations Clients, 62973 ARRAS Cedex 9, France.
    *ÖBB: hier vindt u het
vertragingsformulier. Verplicht: vertragingsaantekening van conducteur of loketmedewerker op tickets.
      Formulier en tickets sturen naar ÖBB Personenverkehr AG, Kundenservice, Betreff: Refundierung, Postfach 75, 1020 Wien  
    *Tickets van overige spoorwegmaatschappijen: vertragingsformulier in de trein of aan het loket vragen en ingevuld met tickets sturen naar het adres vermeld op het vertragingsformulier
    *Interrail: informatie en het vertragingsformulier Wijziging of omboeken van een ticket tijdens uw reis

Bij wijzigen en/of annuleren van treintickets tijdens uw reis dient u van te voren contact op te nemen met de Treinreiswinkel. Achteraf is restitutie vaak niet mogelijk, zelfs al beweren stationsmedewerkers ter plekke het tegendeel.


Iets niet in orde in uw accommodatie, hotel of vakantieverblijf?

U dient daarvan ter plekke altijd meteen melding te maken aan de accommodatieverschaffer, lokale reisagent en/ of de Treinreiswinkel. Voor standaard rondreizen geldt: deze reizen vallen onder de ANVR voorwaarden.


Klachten dienen uiterlijk 1 maand na terugkomst schriftelijk bij de Treinreiswinkel te zijn ingediend samen met de originele tickets en/of hotelvoucher.